JEG TRENGER DEG / I NEED YOU / TREBAŠ MI

Å trenge, presse, skubbe, dytte for å komme seg frem i livet er noe vi alle kan føle på, men hvordan håndterer man dette skulpturelt? Støtte og balanse er nødvendigheter, men trenger x –aksen y-aksen for å fungere? Er det lys uten mørke?
”Jeg trenger deg” er en utstilling som baserer seg på støtte og behov, hvor det intime møter det industrielle.

English:
Pushing, pushing, pushing, pushing to get ahead in life is something we can all feel, but how do you handle this sculpturally? Support and balance are necessities, but does the x-axis need the y-axis to function? Is there light without darkness?
«I need you» is an exhibition based on support and needs, where the intimate meets the industrial.

Exhibited at Galleri Seilduken, Oslo

17.-20. September 2020